Přeskočit na obsah
CarTec Group

Společnost CarTec Group je potěšena z Vaší návštěvy těchto webových stránek a z Vašeho zájmu o naše produkty.

Údaje o společnosti CarTec Group
Tyto webové stránky jsou vytvořeny společností CarTec Group (Vítkovická 3246/1A, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava). Společnost CarTec Group je zákonně zastoupena ředitelem ing. Karlem Kadlecem.
Obchodní rejstřík : společnost je registrována u KOS v Ostravě,
oddíl C, vl. 27074, IČO: 25913620
Kontakt: bmw@bmwcartec.cz

Ochrana dat
Při použití našich služeb můžete být eventuálně požádáni o uvedení Vašich osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou v souladu s ochranou dat uložena a zpracována. Zpracování a využití Vašich osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením Vašeho souhlasu. Jen s Vaším souhlasem mohou být Vaše data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí Vašich údajů není možné.
Váš souhlas můžete vzít kdykoli zpět.

Cookies
Cookies je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní data. Použití Cookies můžete nastavením Vašeho Browsers deaktivovat. Abychom Vám mohli naši nabídku individuálně poskytnout, musíme v některých oblastech www.bmwcartec.cz použít Cookies. Anonymní vyhodnocení Cookies může být využito pro statistiku.

Autorská práva
Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.

Chráněná značka
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW AG. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Zodpovědnost
Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací. Jakákoli zodpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím těchto webových stránek je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud budou tyto webové stránky na internetových stránkách provozovány třetí osobou, nepřebírá společnost CarTec Group žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Za obsah zodpovídá:
CarTec Group, s.r.o.
Vítkovická 3246/1A
70200 Ostrava – Moravská Ostrava
S technickými otázkami se obraťte na:
webmaster@bmwcartec.cz